testtesttesttest


Om Movomech International

Movomech International AB har specialkompetens för projektspecifika
tillämpningar inom lyftteknik och materialhantering.

Huvudkontor och produktionsanläggning ligger i Kristianstad i nordöstra Skåne,
och våra produkter utvecklas och tillverkas lokalt i Kristianstad.

Vår expertis omfattar alla relevanta teknikområden som automation, 3D CAD-konstruktion,
elkonstruktion, pneumatik, prototypframtagning, ergonomi och teknisk dokumentation.
Baserat på Movomechs omfattande produktsortiment, erbjuder vi hela kedjan från analys och
design till installation vilket resulterar i pålitliga lösningar som uppfyller våra kunders behov.

Våra kunder återfinns ofta i bilindustrin, där Movomech International levererar och
installerar delsystem eller kompletta system till produktionslinjer inom tillverkning och
montering hos större biltillverkare, samt andra industrisektorer.

Intelligenta systemlösningar

Kompletta systemlösningar, manuella eller halvautomatiska med utbalanserade lyftare,
är vår specialitet. Baserat på standardmoduler utvecklar vi kompletta manipulatorer som
rationaliserar hanteringen i produktionsprocesser. Vårt integrerade arbetssätt leder fram
till driftssäkra lösningar. Vi tar ansvar från ide till avslutad installation med vår egen personal.

Movomech International är specialiserade på hanteringslösningar. Vi arbetar alltid från ett
helhetsperspektiv och utvecklar produkter och komponenter som tillsammans ger optimala
lösningar i varje enskilt fall. Med fokus på lätthet i handhavande, installation och egenvikt ligger
vi oftast i teknikutvecklingens framkant med nya tekniska lösningar. ”Semi-Automatic” och
”Intelligent Assisted Devices” är tekniknivåer där vi är ledande.

Kreativt konstruerande

Våra konstruktörer har stort processkunnande, vilket genom åren blivit en viktig framgångsfaktor för oss.
Vårt konstruktionstänkande bygger på stor erfarenhet och ett samspel mellan praktiskt testande i verkstaden,
teoretiska beräkningar och konstruerande i de senaste CAD-programmen.

Konstruktionen omfattar allt från övergripande layout av sken- och transportsystem,
val av lämpligaste lyftkomponenten med utbalansering och styrning, till att utveckla det perfekta hanteringsverktyget.
Handhavandebeskrivningar och underhållsmanualer tar våra dokumentationstekniker fram när den tekniska lösningen är klar.

Effektiva hanteringsverktyg

Verktygen är maskinens fingrar. Våra verktygskonstruktörer hittar alltid det effektivaste
verktyget för varje uppgift. Vi konstruerar verktyg som klarar av att hantera olika typer av laster,
exempelvis när flera olika modellvarianter produceras på samma linje, vilket innebär mindre
omställningstid och lägre investeringskostnad. Vi arbetar med avancerad styr- & reglerteknik,
pneumatik, mekanik och elektronik. Ofta ligger en kombination av olika tekniker bakom det
perfekta hanteringsverktyget.

För mer information, se vår referenssida.