testtesttest


Om Movomechföretagen

Bakgrund

Movomech grundades 1986 och är sedan 2006 en del av Sunnex-gruppen.
Sedan starten av verksamheten i en regional marknad har företaget vuxit stadigt
och blivit en prioriterad leverantör till många av världens största bilföretag.

En del av vår framgång kommer från utvecklingen av ett brett sortiment av framgångsrika produkter,
såsom Mechrail: vårt omfattande skensystem i aluminium, olika elektriska och pneumatiska manipulatorer,
telfrar och senast en konkurrenskraftig pneumatisk linlyftare. En annan viktig framgångsfaktor är
kompetensen hos vår projektavdelning; ingenjörer och projektledare som arbetar i nära samarbete med
våra erfarna verktygsbyggare och tar fram innovativa och skräddarsydda lösningar till våra kunder.

Movomech fokuserar alltid på att optimera operatörens ergonomi, i kombination med en tillförlitlig och
produktiv lösning som är ekonomiskt konkurrenskraftig för kunden. En omfattande maskinpark,
tillsammans med ett antal pålitliga underleverantörer, ger oss en hög och flexibel tillverkningskapacitet.
Vår allra viktigaste tillgång är emellertid vår personal - branscherfarenhet bör aldrig underskattas.
Det faktum att den genomsnittliga anställningstiden hos Movomech är 9 år, borgar för att vi kan vår verksamhet.

Världsomspännande representation

Från att ha varit ett lokalt företag är Movomech numera representerat över hela Europa, i Asien samt i USA
genom egna dotterbolag, ett nätverk av återförsäljare, och genom säljkanalerna hos Sunnex-gruppen.
Nyligen har Movomech även genomfört framgångsrika installationer på nya marknader såsom Ryssland,
Mexiko och Indien, och vi strävar efter ytterligare expansion på världens tillväxtmarknader.

Kvalitet och miljö

Movomech är certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. Miljöhänsyn är en del av vår
kultur och kvalitetsförbättringar en integrerad del av verksamheten. Konkret innebär det att vi använder
oss av Lean Production för att ständigt förbättra oss i alla led. Minsta möjliga miljöpåverkan har en central
roll i all tillverkning och utgör en del av det strategiska arbetet.

Länkar

http://www.sunnexgroup.se

 


Organisation

För att renodla vår kompentens och tillhandahålla högsta servicenivå gentemot våra kunder har Movomech en organisatorisk uppdelning i sektioner med olika aktiviteter.

Movomech AB tillhandahåller flexibla produkter och lösningar inom lyftteknik och materialhantering, försäljning genom återförsäljare. Mer…

Movomech International AB levererar projektlösningar med komplexa system, samt del- och helhetsåtaganden till större produktionsanläggningar inom främst bilindustrin. Mer…

Movomech Sunnex är ett affärsområde inom Movomech AB, och marknadsför ergonomiska arbetsplatsmattor och ett komplett sortiment vibrationsdämpande och nivellerande maskinskor för alla typer av maskiner. Mer…