Powerdrive

Elektriskt eller pneumatiskt åkverk

Powerdrive är ett elektriskt åkverk för Mechrail, integrerat i skensystemets löpvagnar. Hastigheten, är steglöst variabel via frekvensomriktare och kontrolleras med en joystick.


Åkverket kan användas som drivning i såväl X som Y-riktning, men även som hållbroms via ytterligare kontroller på manöverdonet.


Powerdrive finns även i en pneumatisk version med ett luftdrivet åkverk. Denna används då elmatning ej är tillgänglig eller ej får användas, och styrs på liknande sätt med till exempel handspaksventil.