Easyhand M

Ergonomiska lyft upp till 55 kg!

Easyhand M är en vakuumlyftare för laster upp till 55 kg. Lyftaren är anpassad för enhandsgrepp. Lyft- och sänkfunktionen regleras via ett reglerhandtag för god ergonomi, säkerhet och precision.
 
Ett stort sortiment av standardiserade gripdon och tillbehör så som svivel, vinkelled, snabbfästen och förlängda och ledade handtag gör det enkelt att anpassa lyftaren efter behov och önskemål.

Lyftarens konstruktion är inriktad på att uppnå ett så litet läckage som möjligt, vilket innebär en säkrad prestanda och en lägre energiförbrukning.

Med reglage på manöverhandtaget är det enkelt att ställa in "svävläge" såväl med som utan last. Easyhand M gör det enkelt och bekvämt att hantera allt från säckar och kartonger till skivmaterial som t.ex. glas, plåtar och dörrar.