Vacuhand V

Ergonomiska lyft upp till 200 kg!

Vacuhand V är en vakuumlyftare för laster mellan 5-200 kg. Lyftaren är anpassad för tvåhandsgrepp. Lyft- och sänkfunktionen regleras via ett reglerhandtag för god ergonomi, säkerhet och precision.


Ett stort sortiment av standardiserade gripdon och tillbehör så som svivel, vinkelled, snabbfästen och förlängda och ledade handtag gör det enkelt att anpassa lyftaren enligt behov och önskemål.


Designen är framtagen för att uppnå ett så litet läckage som möjligt, vilket innebär en säkrad prestanda och en lägre energiförbrukning.


Med reglage på manöverhandtaget är det enkelt att ställa in "svävläge" såväl med som utan last. Vacuhand V gör det enkelt att hantera allt ifrån säckar och kartonger till skivmaterial som tex glas, plåtar och dörrar.